فروش گونیای مساحی با کیف چرمی (منشور مساحی)

بازرگانی رضوانمهر(آلتین ژئو): ۰۴۱۳۳۲۷۲۶۶۰ - ۰۴۱۳۳۲۹۶۲۱۳ - ۰۹۱۴۴۰۱۰۲۱۹ - ۰۹۱۴۱۱۴۶۳۸۴

فروش گونیای مساحی به همراه کیف چرمی کارهایی که با یک گونیای مساحی می توان انجام داد عبارتند از: -زاویه 90 درجه (و در بعضی انواع زوایای 30، 45 و 60 درجه) را روی زمین مشخص کرد -از نقطه ای خارج از یک خط، عمودی بر آن فرود آورد -از نقطه ای روی یک خط، عمودی از آن خط اخراج نمود -امتداد یک خط مستقیم را تعیین کرد -مشخصات گونیای مساحی سالم -منشورهای آن سالم و تمیز باشند -منشورها در جای خود محکم چسبیده باشند ***نحوه ی به کارگیری گونیای مساحی گونیای مساحی را باید روی یک نقطه ی معین مستقر سازید تا با استفاده از آن محل یک نقطه ی جدید را بیابید. در هر صورت، باید محل استقرار گونیای مساحی مشخص باشد. به همین دلیل گونیای مساحی را در روی ژالن نصب می کنند. جهت خرید این محصول با ما در تماس باشید.

بازرگانی رضوانمهر(آلتین ژئو)

کرمان > بافت

۰۴۱۳۳۲۷۲۶۶۰ - ۰۴۱۳۳۲۹۶۲۱۳ - ۰۹۱۴۴۰۱۰۲۱۹ - ۰۹۱۴۱۱۴۶۳۸۴

Email

آدرس: تبریز ولیعصر فلکه مخابرات نبش کوچه والا ساختمان والا ط4

تعداد بازدید: ۱۴۲

به روز رسانی: ۱ ماه پیش

شناسه آگهی: ۱۲۵۶۶۹۳